top of page

Privacy Verklaring


 

Het Vrouwenrad is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: oervrouw.witteraaf@gmail.com/ tel. 0614932229


 

Persoonsgegevens die ik verwerk


 

Het Vrouwenrad verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of bij mijn coachtrajecten en trainingen die u volgt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Het Vrouwenrad verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- (geestelijke-) gezondheid en mogelijk godsdienst/levensovertuiging (dit komt soms tijdens de diensten als coaching, cursussen of trainingen aan bod en dit verwerk ik met uw toestemming in uw coach-rapport)


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Het Vrouwenrad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het Vrouwenrad verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


 

​Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Het Vrouwenrad bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens:
Bewaartermijn: 7 jaar.
Reden: uw coachdossier wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.

Personalia:
Bewaartermijn: 7 jaar.
Reden : uw coachdossier wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.


Adres:
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: uw coachdossier wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.

Telefoonnummer:
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: uw telefoonnummer maakt deel uit van uw coachdossier en contactgegevens voor de cursussen en trainingen en wordt zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.

E-mailadres:
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: uw mail adres is onderdeel van uw coachdossier, uw bestelling (boek of gebedssnoer) of aanmelding/deelname aan trainingen en curssuen en wordt zo lang bewaard zodat ik u kan bereiken voor eventuele vragen/opmerkingen/correspondentie.

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, of bij mijn coachtrajecten, intakes, cursussen, trainingen, workshops, online trainingen:
Bewaartermijn: 7 jaar
Reden: uw gegevens worden zo lang bewaard zodat u hier wellicht nogmaals op terug kunt komen of deze op kunt vragen indien nodig of vanuit mij vragen zijn hierover. 7 jaar lijkt mij een redelijk termijn waarop u dit kunt doen.

- Bankrekeningnummer:
Bewaartermijn: 5 jaar
Reden: uw bankrekeningnummer staat in mijn administratie onder de facturen, deze moet minimaal een aantal jaar opvraagbaar zijn voor de belastingdienst ter controle of opgaaf.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Vrouwenrad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Het Vrouwenrad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of op de link te drukken die bij het pop-up venster verschijnt waarmee u wel of geen goedkeuring voor deze cookies kunt geven. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Vrouwenrad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oervrouw.witteraaf@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Vrouwenrad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Het Vrouwenrad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij: oervrouw.witteraaf@gmail.com of bel 0614932229

bottom of page