top of page

Zorg voor de

20190814_132108.jpg

AARDE

90 procent van de wetenschappers wereldwijd is het erover eens dat de versnelde opwarming van de aarde komt door de mens, lezen we in metastudies. Onder de wetenschappers die het klimaat als vakgebied hebben, ligt dat percentage hoger dan onder wetenschappers die zich er slechts zijdelings mee bezighouden. Ons klimaat warmt op, niet zonder desastreuze gevolgen voor mens en natuur.
Wereldwijd is de kans op droogte, hittegolven en overstromingen toegenomen. Dat zorgt nu al voor schade aan ecosystemen, meer mislukte oogsten en grote, ingrijpende gezondheidsproblemen zoals de corona pandemie.

De natuur is een delicaat en dynamisch systeem dat uiterst gevoelig in elkaar zit en waarbij er continue verandering en ook strijd is, om o.a. voedsel en territoria. Deze dans is eigen aan de natuur, ieder neemt zijn plek in en heeft een functie die op de lange termijn het grote evenwicht niet zal verstoren.
De mens daarentegen, is zodanig mentaal geëvolueerd dat hij in staat is om zijn eigen belangen boven die van anderen te zetten, en deze op een schaal te behartigen die zo groot is dat hij elk ander levend wezen op de planeet overtreft. Maar aan de andere kant van dit scenario kunnen we stellen dat wij mensen juist door deze ontwikkeling van ons bewustzijn ook de vrijheid hebben, de morele overweging kunnen maken, om onze leef- en soortgenoten (de dieren, natuur en andere mensen) geen schade of leed toe te brengen. Dit wil zeggen dat wij respect kunnen opbrengen voor de lichamelijke-, geestelijke en spirituele integriteit van anderen, of dit nu een mens, dier, plant of boom is.
Ik zeg ‘kunnen’ omdat dit moreel besef in onze huidige maatschappijen met name hier in het westen, nog onvoldoende ontwikkeld is. Deze onwetendheid, ruwheid ofwel onzorgvuldigheid, leidde en leidt ertoe dat gehele ecosystemen ontwricht raken, diersoorten uitsterven, bevolkingsgroepen in hun bestaan bedreigd worden, onze Nederlandse natuur sterk verarmd, we met een stikstofprobleem zitten, er ongelijkheid bestaat tussen mensen, de biodiversiteit afneemt en hele bossen gekapt worden om plaats te maken voor tegels en huizen.

Het argument wat ik vaak hoor als het gaat om klimaatmaatregelen is dat de burger moet betalen en die heeft het al zo zwaar. Jammer is het, dat deze meningen vaak niet op feiten gebaseerd zijn en erg blijven steken in het korte termijn gedrag wat ons nu juist zo in de problemen heeft gebracht.
Op de lange termijn zal het klimaatprobleem ons meer gaan kosten dan de maatregelen. We zullen inderdaad wat moeten inleveren, maar ik denk niet dat dit voor de gewone burger zoveel hoeft te zijn en ik ben zeker niet iemand die een hekel heeft aan boeren en hen in de kou wil zien staan.
Tien bedrijven zijn verantwoordelijk voor een heel groot gedeelte van alle uitstoot en ik denk dat de nadruk hierop moet liggen samen met een herziening van onze Nederlandse landbouw/veeteelt. De veestapel moet kleiner, daar is iedereen het nu wel bijna over eens. Boeren moeten daar niet voor geruïneerd worden, deskundigen hebben prima alternatieven bedacht voor de veeteelt zoals subsidies uit de EU voor het omschakelen naar duurzame landbouw, investeren in gezonde vleesvervangers die niet inleveren qua smaak, het meer lokaal leveren in plaats van de slachterij van de wereld te zijn met onze 90% aan exportvlees. Eten verbouwen voor eigen bevolking in plaats van de extreme vleeslust van de wereld te steunen dus. Daarnaast is het beschamend dat Nederland het bos in o.a. Brazilië neerhaalt voor soja voor uitsluitende voeding voor de veeteelt, ten koste van de lokale bevolking daar.
Gezonde, duurzame, eerlijke en biologisch geteelde voeding moet toch de hoeksteen zijn van je gezondheidsbeleid, voor onze kinderen willen we toch geen gentech, hormonen in ons eten en genetisch gemanipuleerde dieren en klonen of het schenden van mensenrechten of de verwoesting van het bos die essentieel is voor het voortbestaan van traditionele, inheemse volkeren?
Er is niet alleen een gebrek aan waardering voor natuur als essentieel onderdeel van ons welzijn en menselijk bestaan, er wordt ook op grote schaal ‘ecocide’ gepleegd; "de grootschalige beschadiging, de vernietiging of het verlies van ecosystemen – wijdverspreide, ernstige of systematische schade aan de natuur." – Wikipedia definitie, of door Polly Higgins: “"The extensive damage to, destruction of or loss of ecosystems of a given territory, whether by human agency or by any other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished".
 

Ik vind dit persoonlijk moreel en spiritueel gezien, onacceptabel.
Ik kan niet aan de zijlijn toekijken en niets doen terwijl straks mijn mooie Lage Landen voor een groot deel onder water staan en we materieel en immaterieel erfgoed verliezen, er een monocultuur ontstaat, bloemenvelden verdwijnen, bijen uitsterven, oogsten mislukken en er grote risico’s ontstaan op andere, veel dodelijker pandemieën zoals de vogelgriep en Q-koorts die al eerder in Nederlandse veehouderij hun geboorte vonden en er grote getale klimaatvluchtelingen in beweging zullen komen met alle gevolgen van dien.
Er zijn teveel zaken die de natuur, ons ecologisch evenwicht, dusdanig ernstig verstoren dat ik het als mijn morele plicht zie me hier over uit te spreken en te kijken wat ik zelf praktisch kan doen en invloed kan uitoefenen om op grotere schaal hierin een verschil te kunnen maken.
Daarnaast vind ik dat je dit ook van mij mag verwachten, wanneer ik zeg dat mijn werk gestoeld is op het verlangen met in harmonieuze verbinding te staan met de natuur, ik de daad bij het woord voeg. Daarnaast ben ik geen heilige en sta ik altijd open voor verbetering op dit vlak. 

20200819_140528.jpg

Wat doe ik hierin:

- probeer zo duurzaam mogelijk te leven en te werken
- probeer zo min mogelijk milieubelastende artikelen te gebruiken
- ik eet grotendeels plantaardig
- ik adopteer zo nu en dan een stuk natuur op bij Mijnnatuur.nl
- voor ieder coachtraject plant ik 2 bomen bij Trees For All
- ik doneer en ben Aardebeschermer bij Stop Ecocide . NL
- de elektriciteit in mijn praktijk komt van zonnepanelen
- de thee en het eten tijdens mijn vrouwencirkels, cursussen en coaching is zoveel mogelijk plantaardig, ecologisch, biologisch en eerlijk verkregen
- lid van Natuurmonumenten
- de praktijk is aan huis dus voor mijn dagelijks werk is de auto niet nodig

SE_logo_simple.png
logotrees_jubileum.webp
nm.png
bottom of page