top of page

Visie

Missie

Onze maatschappij is uit balans.
Er is oorlog, machtszucht, materialisme, uitbuiting van de Aarde, dierenleed, en ga zo maar door. De wereld heeft geen respect meer voor de Aarde, de dieren, de planten...


Heel veel mensen slecht geaard, er is verontreiniging van ons voedsel, bodem, zee, water, lucht...
We zetten onszelf buiten de seizoenen door verlichting, 24-uurs winkels, eten verscheept uit verre landen en de burn-out problematiek was nog nooit zo groot als vandaag; stress is de regel, in plaats van de uitzondering in onze westerse maatschappij die almaar sneller, meer en groter wil worden, alles moet altijd meer, meer, meer. Maar is dat wel zo goed voor ons?

We zijn uit balans, hebben geen stopknop, het leven moet altijd leuk zijn, licht zijn; donker is eng en de dood is het einde.
We zijn vergeten dat alles, ook wij, herboren kan worden in een andere vorm zoals we in de natuur zien en de seizoenen; het wordt altijd weer ochtend en lente...

Deze wijsheid zijn we kwijt en we zijn bang; hebben het goddelijke buiten onszelf geplaatst, voorouders vergeten, de natuur gestript van haar heiligheid door haar maakbaar te maken. Tijd voor een ommekeer.
Tijd om de oeroude menselijke waarden te herinneren om zo weer in balans te komen, mannelijke en vrouwelijke energie naast elkaar te ervaren, en ons weer verbonden te voelen met het geheel van de Schepping.

296049778_549650136842523_422666913046265081_n.jpg

Mijn missie is om mee te helpen aan het scheppen van een nieuwe manier van kijken naar de wereld waarin wij niet boven de natuur staan maar er deel van uitmaken. Voor een wereld waarin balans met onszelf, elkaar en de natuur van groter belang is dan materialistische, egocentrische, op macht gebaseerde waarden die heden ten dage helaas hoogtij vieren. Een maatschappij die weer bestaat uit gemeenschappen in plaats van individuele eilandjes.

Mijn missie is om mensen te helpen op holistische wijze om zo de eenheid in verscheidenheid te benadrukken in de mens, om zo een meer volledig mensbeeld te realiseren. Hierbij is het samenwerken met de natuur de sleutel.

Mijn missie is om animistische en sjamanistische tradities op een moderne - toch zo veel dicht mogelijk bij het oorspronkelijke - manier,  te introduceren aan individuen en a
an de maatschappij.
Mijn missie is om meer mediators tussen de werelden op te leiden, want die zijn hard nodig, mensen die gevoelig zijn en de ongevoeligheid van de wereld kunnen helpen verzachten. 

296003240_3140504929497216_775593894878572_n.jpg


Het is in mijn ogen belangrijk om stil te staan bij het cyclische in alle dingen, het is de hoogste tijd
om te leren om verandering niet te verafschuwen maar te kunnen accepteren en integreren als een kans om
te transformeren en onszelf, man en vrouw, te ontwikkelen. Om zo onze angst voor de dood te verminderen,
om meer in het hier en nu te zijn, om onze gevoelens te uiten en te respecteren, intuïtie te leren vertrouwen,
creativiteit de ruimte te geven, om meer in harmonie met de natuur om ons heen te leven. Voor de vrouw is het
belangrijk om menstruatiecyclus niet meer als een taboe te bestempelen maar hiermee samen te werken
om de vrouwelijk
e energieën die dan vrijkomen opnieuw te kunnen gaan zien als een manier
tot transformatie. 

Het is in mijn ogen belangrijk om te herverbinden met de natuur op een manier waarop we in relatieve harmonie met haar
kunnen leven, te beseffen dat wijzelf ook natuur zijn en ons wezen op dezelfde manier reageert en functioneert
als de omgeving. We staan niet los van elkaar of van de natuur. Alles volgt diezelfde wetten; eb en vloed, licht en donker,
de seizoenen, rust en actie...
Het is aan ons om de natuur en alles in de kosmos weer te gaan herkennen als levend en onszelf als onderdeel
hiervan.
Dat we met alles een interactie aan kunnen gaan en ook alles een plek heeft en een functie in het geheel,
ook nare dingen.Wie herkent het niet, dat door ziekte of nare ervaringen we enorm veel geleerd
hebben en onze innerlijke kracht hebben ontdekt!
 
Het is belangrijk om persoonlijke spirituele vrijheid te hebben en onszelf direct met het goddelijke te kunnen

verbinden, zonder tussenkomst van een guru, boek, regels of dogma. Misschien hebben we in het begin een
leraar nodig, maar die moet er altijd op gericht zijn om jou onafhankelijk te maken en jouw eigen verbindingen
te herstellen zodat de leraar uiteindelijk niet meer nodig is. Zo kunnen we onszelf spiritueel en persoonlijk ontplooien en de
weg naar zelf actualisatie bewandelen in verbinding met het goddelijke en met elkaar. In een gezonde gemeenschap.
Dat is leven volgens het hart. Zoals mijn traditie het zegt: De Witte Weg (Weg van Voorspoed en bestemming).

296016397_3140504636163912_2201131385265646224_n.jpg
bottom of page