top of page
67786671_2427393977325403_85761706692202

3 daagse online Matronen-cursus: "Verbinden met de Drie Dames" 2022
Gegeven door Ellen

146229071_1869060179935759_4858282272748
139776664_2866094700272031_3821490258005


Vierdelige (ja, je leest het goed, 3 avonden en 4 delen) cursus - deels zelfstandig, deels met online samenkomsten en persoonlijke begeleiding
Voor vrouwen én mannen


Wat krijg je:

- Een beeld bij wie de Matronen zijn en hun symbolieken
- Kennis en tips over rituelen die gelinkt zijn aan de Matronen-cultus die je zelf kunt uitvoeren
- Inzicht in de verschillende gedaantes van de Matronen, hoe deze werkzaam zijn in de wereld

om je heen, voor jou als vrouw (of man), wat hun symbolieken zijn en op welke wijze je een

band met deze Godin(nen) kunt opbouwen
- Het op een creatieve, aardse, sjamanistische wijze je eigen maken van

de aspecten van de Matronen om hen dieper te leren kennen en je eigen

ingangen tot hen te vinden om met hen te werken
- Het verrijken van jouw eigen leven met behulp van de Matronen en hun

eigenschappen door hen te betrekken in jouw spirituele leven en rituelen
- Persoonlijke ontwikkeling door middel van de Drie Dames en hun giften
- Vaardigheden als orakelen, in trance informatie ontvangen, manieren

van helingswerk, werken met kruidensymbolieken, krachtvoorwerpen maken

en meer...
- Bijleren over de geschiedenis en achtergrond van de Matronen, de Europese Moedergodin, de Europese vrouwelijke tradities en het verhaal van onze vrouwen uit de geschiedenis (Herstory)
- Verbinding met andere gelijkgestemden, elkaar inspireren en een gezellige afsluitende

dag waarin je leert helen met de Dames, je lekker jezelf kunt zijn en je interesses kunt delen
- Iets tastbaars maken wat te maken heeft met de Matronen
- Praktische oefeningen en de ervaringen die je in een online-groep kunt uitwisselen
- Online vragen stellen aan mij tijdens jouw persoonlijk proces

- Een reader en welkomstcadeau thuisgestuurd

Waarom is dit iets voor jou?

- Omdat je de roep voelt van het Goddelijke Vrouwelijke (als man of vrouw)
- Je meer wilt weten over onze eigen vrouwelijke geschiedenis en dan met name de spirituele

en traditionele kant
- Je je op een diepere niveau wilt verbinden met de aspecten van de Matronen
- Je meer wilt leren over het sjamanisme en hoe je hiermee de verbinding naar het

goddelijke vrouwelijke kunt maken
- Je meer wil leren over jezelf
- Je wil verbinden met anderen en je wilt laten inspireren
- Je de diepe behoefte voelt je vrouwelijkheid te ontdekken (als man en als vrouw!)
- Je thuis je verbinding met de Matronen beter vorm wil geven
- Je in een groep op een intieme maar aardse manier de diepere lagen van vrouwelijkheid wilt ervaren
- je interesse hebt in onze Herstory, onze vrouwelijke geschiedenis, en je hiermee praktisch aan de slag wilt


Dit is niet iets voor jou als:

- Je niet openstaat voor enige vorm van spiritualiteit of sjamanisme
- Je niet uit je comfortzone wilt stappen
- Je niet zelfstandig kunt werken/jezelf kunt motiveren
- Je veel last hebt van psychische problemen waarvoor je

bij een psychiater in behandeling bent (stuur mij hierover een bericht mocht dit zo zijn en

je toch er graag deel wilt nemen dan kijken we wat we kunnen doen, ook in overleg met jouw behandelaar)
- Je niet bereid bent om alle dagen online samen te komen met de groep en te delen
- Je niet met een open geest naar de wereld wilt kijken en je open kunt stellen

voor nieuwe ideeën en conceptenDe Matronen, de Matres, de Moeders. Het zijn zeer oude namen voor een vrouwelijke drie-eenheid die vereerd werd in het verleden van Noordwest Europa. Haar wortels komen waarschijnlijk nog verder dan alleen dit gebied. De Matronen werden de Moeders, de Schenksters, genoemd, soms van een stam, soms van een familie en soms een heel volk. Ze waren altijd met drie, meestal was het middelste meisje kleiner dan de buitenste twee. Soms droegen ze manden met appels, soms hadden ze bolvormige hoeden, soms werden ze aangesproken met moeras-vrouwe of de grote Schenkster, ze ontvingen offers van Romeinen, van Gallo-Romeinen en van Germanen en Kelten, man en vrouw.
Waar kwamen deze dames vandaan en waarom leefden ze zo op in de Romeinse tijd? Wat betekende deze drie dames voor de bevolking en wat kunnen ze nu nog voor ons betekenen?


 

67786671_2427393977325403_85761706692202


In een tijd waar mannelijke goden en patriarchale waarden nog vaak de boventoon voeren in de maatschappij en ook de spirituele beleving, is het belangrijk ons ook bezig te houden met het vrouwelijke spirituele. Niet de vermannelijkte versie van het spirituele, maar de rol en het bewustzijn van het vrouwelijke. Uitgaande van het feit dat de wereld bestaat uit twee polen, het mannelijk en het vrouwelijke, helt het de laatste paar eeuwen wat teveel naar het on-gebalanceerde mannelijke, voornamelijk op psychologische gebieden zoals de cognitie en onbewuste patronen, het onderbewuste, daar waar alle actie en gedrag begint. Niet alleen vrouwen raken hierdoor ontwricht, maar ook mannen hebben moeite hun eigen balans te houden. Wij hebben allemaal iets vrouwelijks in ons, en allemaal iets mannelijks, maar het vrouwelijke deel voelt zich wat verloren, we weten niet meer wat ze betekent en kijken soms naar haar met mannen-ogen. Ja, ook vrouwen kijken soms met mannen-ogen naar de wereld. Dit is geen slecht iets, mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn beiden gelijk, maar ze zijn wel anders en het is naar mijn mening belangrijk een harmonie te creëren tussen deze twee, in onszelf en daarbuiten om zo een gebalanceerde mannelijke energie te kunnen laten samenleven met een gebalanceerde vrouwelijke energie.

De Matronen zijn in de eerste plaats Godinnen, grote Geesten, of krachtvelden zo je wilt, die staan voor de bijzondere vrouwelijke cyclus, spiritualiteit, tradities en vrouwelijke aspecten van de psyche. Ze kunnen ons heel veel leren, samen met hun geschiedenis en hun rituelen , over ons vrouwelijk spiritueel erfgoed in Noordwest Europa. Onze vrouwelijke esoterische tradities zijn al sinds lange tijd overschaduwd en gedemoniseerd. Dit is helaas zoals het is, en ik zal hier niet veel aandacht aan besteden maar constructief de toekomst weven met draden die hun oorsprong vinden in ons vrouwelijk verleden. Ik neem je tijdens deze cursus mee langs de aspecten, rituelen en gezichten van de Matronen en laat je kennis maken met hun energie en hun krachtveld. We pakken oude draden op en kijken hoe we deze in onze huidige tijd en maatschappij weer verder kunnen weven, en hiermee onze vrouwelijke tradities weer nieuw leven in kunnen blazen en onszelf als mens kunnen verrijken.
De cursus is erg praktisch gericht, want je wilt niet alleen over bijzondere dingen lezen, maar ook wil je praktisch verder met hetgeen je geleerd hebt. Ik geef je handvatten mee om thuis jouw eigen vrouwelijkheid (ja ook voor mannen) te ontwikkelen, je blijvend te verbinden met de Matronen en met deze vrouwelijke tradities uit ons verleden, zodat je een band ermee kunt opbouwen, jezelf hiermee kunt verrijken en je op een diep spirituele manier kunt verbinden met je vrouwelijke kracht.
Ik maak bij mijn werk gebruik van systemisch/opstellingen- werk, sjamanistische technieken zoals de trancereis, symbolieken, visualisatie en meditatie en modellen en technieken die ik in mijn bachelor Toegepaste Psychologie heb geleerd. Je hebt geen voorkennis nodig, hoewel enige sjamanistische ervaring een pré is. Ik werk daarnaast vanuit een sjamanistisch getint wereldbeeld in combinatie met elementen uit het systemisch werk/Systemic Ritual® zoals geleerd bij Susanne Hazen.


Programma van de cursus:

Deel 1:
Introductie in de symboliek, achtergrond en aspecten van de Matronen. In deze eerste les krijg je voornamelijk veel kennis op je afgevuurd waarin je leert waar de Matronen vandaan komen, wat het Vrouwenrad is, hoe we gaan werken, we gaan we ons verbinden met elkaar en leren we meer over sjamanistisch georiënteerde technieken die gebruikt worden in de training. We maken onze eerste stappen in de trancereis en zorgen voor een goede basis en aarding voor we aan het werk gaan. Het ontdekken van jouw eigen verbinding met de Matronen staat centraal. We hebben onze eerste online samenkomst waar we kennis met elkaar maken en ons met elkaar verbinden gedurende deze reis.
Als huiswerk krijg je verschillende dingen mee, waaronder de opdracht een eigen altaar voor deze dames in te richten waar je je oefeningen die je leert in de training kunt herhalen en jezelf blijvend kunt verbinden met de Matronen.

Deel 2:
In het tweede deel, een week later, verbinden ons met het aspect van het kleine meisje van de Matronen, zij die in het midden zit. We richten ons op de geschiedenis en symboliek van de votief-altaren en wat we hieruit kunnen afleiden, we verbinden ons met ons innerlijke kind, met de maagd, met haar loshangende haar en we kijken naar symbolen en tradities in onze Nederlandse en Europese geschiedenis die te maken hebben met dit aspect van de Matronen. We nemen hierbij folklore, sprookjes en mythen mee en we gaan ons hiermee verbinden en kijken naar wat deze oude symbolen en rituelen ons in ons huidige leven kunnen geven en waarmee je thuis verder kunt. We werken met kennis, inzicht en vaardigheden, je krijgt kennis mee, doet inzicht op door middel van oefeningen en je leert vaardigheden hoe je in je eigen leven hier op een dieper niveau verder in kunt met het praktiseren van jouw spirituele levenspad of als mens jezelf hiermee blijvend kunt verrijken of verder ontwikkelen.

Deel 3:
Dit deel staat in het teken van het aspect van één van de dames die naast de Maagd, het jonge meisje, zit: De Moeder, de Moedergodin. Je krijgt informatie over Moedergodinnen in Europa, over de symboliek van het moeder-aspect van de Matronen, over overvloed, liefde, kracht, levenskracht... kortom, we maken verbinding met het gezicht van de Moeder en we kijken naar deze Moeder-aspecten in ons eigen leven...
Tijdens dit deel hebben we nogmaals een online meeting om tussendoor ons proces met elkaar te delen, vragen te stellen en uit te wisselen.

Deel 4:
De laatste deel van de Matronen-reeks staat in het teken van dood en wedergeboorte, over de Leven-Dood-Leven godin, het derde aspect van de Matronen. We gaan het hebben over de Donkere Moeder, of Zij die leven neemt maar ook schenkt, zij die op de grens loopt, zij die over kinderen gaat en over de overledenen. We kijken naar wat we weten over dit donkere aspect van de Matronen, wat de votiefstenen en orakel-rituelen ons kunnen vertellen, de nornen, we kijken naar de traditie van het donkere goddelijke vrouwelijke in Europa en onze huidige maatschappij en naar hoe wij hier zelf iets mee kunnen doen. Ook krijg je in de laatste online meeting, na dit deel, duidelijke handvatten mee om zelf verder met de Drie Dames aan de slag te gaan, op verschillende manieren, hetzij spiritueel, praktisch, psychologisch,...

Na de online dagen en nadat alle opdrachten zijn afgerond, zullen we op 3 juli 2022, een Matronendag hebben op locatie in Rotterdam of Gouda of Utrecht (locatie wordt later bekend gemaakt), samen met de voorgaande
deelnemers aan de Matronentrainingen. We sluiten af met rituelen rondom heling met de Drie Dames, en met de uitreiking van jouw certificaat. De datum hiervan zal nog volgen!


 

69910599_2483588755039258_43414463926952
43448593_1964613780270094_91933853869429
20200815_172911.jpg
DLemqdXX4AAqi__.jpg 

Praktische informatie

Prijs van de totale online training
(4 delen zelfstandig + drie
online samenkomsten):

250,- euro (incl. btw) per persoon, dit bedrag wordt

vooraf voldaan bij je aanmelding.
Inclusief: toegang tot de webinars, een reader,
thuisgestuurd welkomstgeschenk, drie online meetings
en een ervaren trainster op afstand voor al je vragen en begeleiding.

W
anneer je de factuur binnen
krijgt is je reservering definitief.

 

Het is niet mogelijk om de trainingen los te volgen,

dit komt omdat het een geheel is en dat wat

er behandeld wordt intensief samenhangt met elkaar.
Op deze training zijn de Privacy Verklaring op de website,
evenals de Algemene Voorwaarden, van toepassing.

Hoe werkt het:
Er wordt gewerkt met Zoom-meetings voor de online trainingen, die gegeven
worden in Webinar-stijl. Dit is voor deelnemers gratis en je kunt hierin ook
elkaar zien en interactie met elkaar hebben. We doen oefeningen samen online maar ook veel huiswerk, waarbij je je ervaringen deelt op de online Facebookgroep en in de deelrondes tijdens de bijeenkomsten (is niet verplicht). Als je extra vragen hebt sta ik je bij via de WhatsApp of eventueel de Zoom (max. 30 min per keer) zodat je tussendoor altijd contact hebt met de trainster over knelpunten en dus wekenlang een persoonlijke mentor hebt. Je ontvangt veel kennis en praktische tools om lekker thuis mee te kunnen experimenteren, en je zult ook de Matronen tastbaar maken voor op creatieve wijze voor op jouw altaar.
We sluiten op 3 juli 2022 deze cursus af op een mooie locatie waar je je certificaat ontvangt en de zegening van de Drie Dames! (deze dag is niet inclusief bij de cursus maar voor een kleine vergoeding erbij te boeken).

Er is plek voor ongeveer 20 personen (mannen ook erg welkom!!).

Locatie: Bij jezelf thuis/Zoom

Data voor de online samenkomsten:

Dag 1: 19 mei 2022
Dag 2: 2 juni 2022
Dag 3: 16 juni 2022
Dag 4(niet inclusief bij de cursus, enkel kleine vergoeding wordt gevraagd):
3 juli 2022


(als je een datum niet kan is er een manier om in te halen,

mail dan voor de mogelijkheden)

Tijden online ontmoetingen: 19:45u inchecken, 20:00 uur start - einde rond 22:00 uur
Hoe zit je erbij: Lekker zittende kleding, een drum of ratel en een meditatiekussentje in een ruimte waar je niet gestoord wordt en een mooi altaar naast de laptop/computer ;-)

Aanmelden voor deze training is noodzakelijk! doe dit via: INFO @ HETVROUWENRAD.COM

132428255_4168854076464909_1745109836722
matronae2002.png
Foto van deelneemster
20200829_165729_1598727153333.png
20200815_172938.jpg
bottom of page